RHIFAU FFON DEFNYDDIOL

Meddygfa Pendre 759163
Nyrs Ardal 755527
Ymwelydd Iechyd 01352 751514
Heddlu 0300 3300 101

Neu i adrodd am ddigwyddiad 101

Bydwraig y Gymuned 01978 318327
Gwasanaethau Cymdeithasol:Oedolion 01352 803444
Gwasanaethau Cymdeithasol:Plant 01352 701000
Gwasanaethau Galar Cruse 0844 561 7856
Cyngor ar Bopeth 01352 753520

Gwasanaeth Gwybodaeth Gofalwyr
Gogledd Ddwyrain Cymru (NEWCIS)

01352 752525

FFERYLLFEYDD

Boots 700325
Boots bach 752050
Hughes 753393
Tesco 981500
Speeds 759030

YSBYTAI

Ysbyty Cymuned Yr Wyddgrug 758744
Ysbyty Maelor Wrecsam 01978 291100
Ysbyty Iarlles Caer 01244 365000
Ysbyty Glan Clwyd 01745 583910
Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr 700227

Ein nod yw cynnal gwasanaeth cynhwysfawr, effeithiol ac eto unigol. Rydym yn gofyn am eich cydweithrediad a'ch dealltwriaeth chi. Os bydd gennych unrhyw broblemau arbennig, yna gallwch gysylltu â Rheolwraig y Feddygfa, a bydd hi'n fwy na bodlon eich helpu.

Your Neighbourhood Professionals. Just a Click Away! Smith & Schwarz Opticians
Clayton Road, Mold, Flintshire, CH7 1SS
  • Telephone (01352) 759163
Website supplied by Oldroyd Publishing Group
Your Neighbourhood Professionals. Just a Click Away! Smith & Schwarz Opticians
Back to top