CWYNION

PRYDENRON

Mae gan y practis system ar gyfer delio â'ch pryderon. Os oes gennych bryder ynglyn â'r gwasanaeth rydym yn ei ddarparu, cysylltwch â Mrs Alison Davies, rheolwr y practis neu Mrs Petra Lavin, rheolwr personel. Bydd eich pryder yn cael ei ymchwilio a bydd y practis yn ceisio datrys eich problem.  Gan ddilyn y broses hon os byddwch yn parhau i fod yn anhapus, gallwch gysylltu â'r Tîm Pryderon yn ysgrifenedig:  Tîm Pryderon, Ysbyty Gwynedd, Bangor, Gwynedd  LL57 2PW dros y ffôn: 01248 384194.

Hefyd gallwch gysylltu â’r Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus ar 0300 790 0203.

 

Your Neighbourhood Professionals. Just a Click Away! Smith & Schwarz Opticians
Clayton Road, Mold, Flintshire, CH7 1SS
  • Telephone (01352) 759163
Website supplied by Oldroyd Publishing Group
Your Neighbourhood Professionals. Just a Click Away! Smith & Schwarz Opticians
Back to top